Ürünler > Yangına Dayanıklı Kapılar > Sarmal Yangın Kapısı > 

Sarmal Yangın Kapısı

Bs476 uygun olarak test edilmiştir. Yangın değerlendirmesi BRE tarafından, Teknik Merkezi`nde (Test Raporu No TE85423) ve 9000mm genişliğinde ve 7000mm yüksek maksimum boyuta 4 saat ½ saat olarak değerlendirilmiştir. Sarmal olarak sarılı duran özel kapı yangın anında oda sıcaklığının 65` geçtiği durumlarda,otomatik olarak kapanarak yangın çıkmış bölgeyi izoleli duruma getirir.
Ürünler > Yangına Dayanıklı Kapılar > Sarmal Yangın Kapısı > 

Sarmal Yangın Kapısı

Bs476 uygun olarak test edilmiştir. Yangın değerlendirmesi BRE tarafından, Teknik Merkezi`nde (Test Raporu No TE85423) ve 9000mm genişliğinde ve 7000mm yüksek maksimum boyuta 4 saat ½ saat olarak değerlendirilmiştir. Sarmal olarak sarılı duran özel kapı yangın anında oda sıcaklığının 65` geçtiği durumlarda,otomatik olarak kapanarak yangın çıkmış bölgeyi izoleli duruma getirir.